Kontakt

Wenda Józef
Zawadka 96 kolo Wadowic
woj. małopolskie
tel. (33)873-97-50
e-mail: jozef@e-pszczoly.com